「TANet新世代骨幹網路」連接規範

「TANet新世代骨幹網路」連接規範

超高速校園網路架構圖

中臺科技大學校園網路使用規範

                            第  九  條第九款
                            第  十  條第十三款
                            第十一 條第十三款

 

瀏覽數